logo_citroen  
news_dsinside.jpg
img

img

img

img

พวงมาลัยแบบก้านเดียว

โดย ซีตรองออนไลน์ 9 มิถุนายน 2550

พวงมาลัยรถยนต์ คือ ส่วนประกอบของรถยนต์ ที่ผู้ขับขี่ใช้งานมากที่สุด และมักได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกมากเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะถูกกระแทกรุนแรง หรือปานกลางก็ตาม เพราะรถยนต์ในสมัยแรกๆ จนถึงปัจจุบัน คือตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้วนั้น ผู้ผลิตรถยัง ไม่รู้วิธีที่จะสร้างพวงมาลัยให้ปลอดภัยได้อย่างไร พวงมาลัยรถยนต์ยังเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องฝึกให้คุ้นเคยมากที่สุด ในขณะขับขี่อีกด้วย เมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว Citroën ได้ออกแบบพวงมาลัยขึ้นเป็นพิเศษ มีลักษณะแบบ 'ก้านเดียว' คือ ส่วนที่ต่อจากคอพวงมาลัย ตรงใต้หน้าปัดออกมา ที่วงพวงมาลัยเป็นก้านเดียวโดยให้ก้านนี้มีลักษณะยาวเป็นชิ้นเดียวกับวงพวง มาลัย เมื่อพวงมาลัยอยู่ในตำแหน่งตรง ก้านนี้จะอยู่ที่ส่วนล่างสุดของวงพวงมาลัย ทำให้ส่วนบนโล่ง ทำให้สามารถมองเห็นหน้าปัดและส่วนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

ที่เหนือกว่าพวงมาลัยทั่วไป คือ ส่วนของก้านเดียวที่ยาวนั้น ทาง Citroën ได้ใช้วิธีนำเหล็ก 2 อันที่มีขนาดพอเหมาะพอดี ทำเป็นแกนข้างใน มีความแข็งแรงพอที่จะบังคับหมุนพวงมาลัยได้ดี ข้างนอกของแกนเหล็กหุ้มด้วยยางและฟองน้ำ ทำให้ส่วนล่างของวงพวงมาลัยพับลงล่างได้อย่างดี เมื่อหน้าอก หรือส่วนของร่างกายกระแทกกับส่วนนี้ของพวงมาลัย ช่วยลดการหักของกระดูกซี่โครง และบริเวณคอได้อย่างดี ส่วนบนของพวงมาลัยที่เป็นวงกลม หากศีรษะหรือหน้าคนไปกระแทกก็จะงอพับไปข้างหลังได้ก่อนที่หน้าผากจะแตกเพราะไม่มีก้านยึด ช่วยลดการบาดเจ็บส่วนนี้ได้เป็นอย่างมาก นับว่าเป็นการออกแบบที่ชาญฉลาด พวงมาลัยรถยนต์แบบก้านเดียว จึงได้ประโยชน์ทั้งทัศนะวิสัย และความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมพร้อมกัน


 
creative_technology_citroen dad-thailand-logo
สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2717 2600-4